Eerste steenlegging restauratie Fort Sint Michiel

Eindelijk na jaren actievoeren is het zover en werd de eerste steen gelegd voor de restauratie van de muur van Fort Sint Michiel door wethouder Teeuwen en gedeputeerde Geurts. De afgelopen weken werden oude loszittende stenen verwijdert en schoongemaakt om hergebruikt te worden. Nieuwe stenen werden gebakken, stenen die er niet alleen hetzelfde uitzien maar ook van hetzelfde materiaal gemaakt werden. Bij de eerste steenlegging was er veel lof over…

Start restauratie muren Fort

Vanmiddag wordt het startschot gegeven voor de restauratie van de muren van Fort Sint Michiel. Het zichtbaar maken van het zeventiende-eeuwse fort is een van de pijlers onder de kazerneplannen. De volledige muur van Fort Sint Michiel wordt hiervoor uitgegraven en gerestaureerd. Het gaat om 1,1 kilometer aan muurwerk dat zichtbaar wordt gemaakt. De restauratie gebeurt in fases. Historisch metselwerk en de muren zelf worden hierbij hersteld. Schade als gevolg…

Stichting Ons Fort

  Naast actiegroep Red Ons Fort is er nu ook Stichting Ons Fort. We begrijpen dat dit enigszins verwarring kan veroorzaken. Beiden komen op voor de belangen van Fort Sint Michiel in het kazernekwartier in Blerick en de stichting was nodig om ook in de toekomst deze belangen te kunnen blijven behartigen. Red Ons Fort is en blijft waakzaam en bestaat nog steeds uit dezelfde groep mensen. Zodra het weer…

Infocentrum Ons Fort

Afgelopen vrijdag hebben we de sleutel in ontvangst genomen van ons infocentrum in kazernegebouw I. De komende tijd gaan we aan de slag met het inrichten van het informatiecentrum. Komende woensdag moet er veel schoongemaakt worden, hiervoor kunnen we nog vrijwilligers gebruiken! Van 14.00-17.00 uur gaan we aan de slag. Heb je enkele uurtjes de tijd kom dan gezellig meehelpen! Graag zelf even wat poetsmaterialen meenemen, we hebben nagenoeg niets…

We krijgen een infocentrum

Fort met ophaalbrug

Red Ons Fort is heel blij dat nu eindelijk een besluit genomen is over de herontwikkeling van het kazernekwartier. Fort Sint Michiel inclusief grachten en bruggen is nu een gemeentelijk monument. Daarnaast wordt er naar geld gezocht om de ophaalbrug zoals in bovenstaande visual te zien is te realiseren en krijgen we een infocentrum in het kazernekwartier waar we de hele militaire geschiedenis van Venlo kunnen vertellen. Het verhaal van…

Brief aan de gemeenteraad

Fort met ophaalbrug

Beste leden van de gemeenteraad, Naar aanleiding van de beeldvormende en oordeelsvormende raadsvergadering met betrekking tot het kazernekwartier deze brief. Red Ons Fort heeft tijdens het sprekersplein de vraag ingebracht of de gemeente, nu het fort met gracht en bruggen een gemeentelijk monument wordt ook zich wil inzetten voor de historische ophaalbrug die tussen de hekpijlers (een rijksmonument) gezeten moet hebben. Wij vragen de gemeenteraad om te erkennen dat deze…

Red Ons Fort bezoekt het Leisure Dome in Kerkrade

Red Ons Fort is samen met leden van de gemeenteraad en de klankbordgroep kazernekwartier op bezoek geweest in het leisure dome in Kerkrade om zo een beeld te krijgen van de mogelijke invulling van het kazernekwartier. Red Ons Fort is tot de conclusie gekomen dat een infocentrum hier best wel bij kan…

Vraag aan de gemeenteraad

Fort met ophaalbrug

Gisteravond heeft Red Ons Fort ingesproken op de beeldvormende raadsvergadering. Hieronder de tekst van onze inspraak: Red Ons Fort is blij om te horen dat het college Fort Sint Michiel inclusief bijbehorende grachten en bruggen aan wilt wijzen als gemeentelijk monument. Met deze status is het ook van belang dat het verhaal van Fort Sint Michiel en het kazernekwartier verteld wordt zodat het verhaal van Venlo gaat leven onder de…