Actiegroep opgeheven

Actiegroep Red Ons Fort is verheugd mee te delen dat nu het fort een gemeentelijk monument is zij geen reden meer ziet om door te gaan met actievoeren en zich dus per direct opheft! We danken iedereen voor de steun…

Fort Sint Michiel Is Gered!

Fort Sint Michiel is gered! Dat wil zeggen dat het fort eindelijk officieel de monumentenstatus heeft gekregen die het verdient. Hier hebben we jarenlang voor gestreden en met succes. Met name de gang naar de Raad van State was een keerpunt in dit proces en heeft uiteindelijk geleid tot meer begrip bij de politiek waardoor het fort een steeds belangrijkere plek in de samenleving kreeg. Nu het fort officieel gered…

Statement

Beste vrienden, Het fort zal binnen niet onafzienbare tijd de status van gemeentelijk monument krijgen. Dit wil naar mijn mening zeggen dat het fort inmiddels eindelijk gered is. Om die reden zie ik mijn taak bij de actiegroep Red Ons Fort ten einde komen, en zal ik daarom niet langer actief deel uitmaken van de actiegroep. Als een van de initiatiefnemers van het eerste uur wil ik jullie allemaal bedanken…

Eerste steenlegging restauratie Fort Sint Michiel

Eindelijk na jaren actievoeren is het zover en werd de eerste steen gelegd voor de restauratie van de muur van Fort Sint Michiel door wethouder Teeuwen en gedeputeerde Geurts. De afgelopen weken werden oude loszittende stenen verwijdert en schoongemaakt om hergebruikt te worden. Nieuwe stenen werden gebakken, stenen die er niet alleen hetzelfde uitzien maar ook van hetzelfde materiaal gemaakt werden. Bij de eerste steenlegging was er veel lof over…

Start restauratie muren Fort

Vanmiddag wordt het startschot gegeven voor de restauratie van de muren van Fort Sint Michiel. Het zichtbaar maken van het zeventiende-eeuwse fort is een van de pijlers onder de kazerneplannen. De volledige muur van Fort Sint Michiel wordt hiervoor uitgegraven en gerestaureerd. Het gaat om 1,1 kilometer aan muurwerk dat zichtbaar wordt gemaakt. De restauratie gebeurt in fases. Historisch metselwerk en de muren zelf worden hierbij hersteld. Schade als gevolg…

Stichting Ons Fort

  Naast actiegroep Red Ons Fort is er nu ook Stichting Ons Fort. We begrijpen dat dit enigszins verwarring kan veroorzaken. Beiden komen op voor de belangen van Fort Sint Michiel in het kazernekwartier in Blerick en de stichting was nodig om ook in de toekomst deze belangen te kunnen blijven behartigen. Red Ons Fort is en blijft waakzaam en bestaat nog steeds uit dezelfde groep mensen. Zodra het weer…

Infocentrum Ons Fort

Afgelopen vrijdag hebben we de sleutel in ontvangst genomen van ons infocentrum in kazernegebouw I. De komende tijd gaan we aan de slag met het inrichten van het informatiecentrum. Komende woensdag moet er veel schoongemaakt worden, hiervoor kunnen we nog vrijwilligers gebruiken! Van 14.00-17.00 uur gaan we aan de slag. Heb je enkele uurtjes de tijd kom dan gezellig meehelpen! Graag zelf even wat poetsmaterialen meenemen, we hebben nagenoeg niets…

We krijgen een infocentrum

Fort met ophaalbrug

Red Ons Fort is heel blij dat nu eindelijk een besluit genomen is over de herontwikkeling van het kazernekwartier. Fort Sint Michiel inclusief grachten en bruggen is nu een gemeentelijk monument. Daarnaast wordt er naar geld gezocht om de ophaalbrug zoals in bovenstaande visual te zien is te realiseren en krijgen we een infocentrum in het kazernekwartier waar we de hele militaire geschiedenis van Venlo kunnen vertellen. Het verhaal van…

Red Ons Fort krijgt gewenst infocentrum

Bron: Omroep Venlo Er komt een informatiecentrum over de militaire historie van Venlo op het kazerneterrein. Dat heeft wethouder Jos Teeuwen toegezegd. Het bezoekerscentrum is een wens van actiegroep Red Ons Fort. Volgens Teeuwen kan dat er in ieder geval tijdelijk komen, vanaf het moment dat de gemeente de gebouwen op het kazerneterrein verlaat. Daarna moet worden bekeken op welke manier het infocentrum een definitieve plek kan krijgen. Het college…