Home

Fort St. Michiel als gemeentelijk monument
Tijdens de extra-beeldvormende raadsvergadering van 26 mei 2016 kregen we te horen dat als de gemeenteraad eind juni instemt met de plannen voor het kazernekwartier ons fort een gemeentelijk monument zal worden. Dit is natuurlijk goed nieuws, want dat zorgt er voor dat het fort ook voor toekomstige generaties behouden blijft.

Infocentrum
Actiegroep Red Ons Fort is nog niet klaar in het kazernekwartier, wij willen nog steeds een infocentrum daar inrichten dat het verhaal van Venlo zal gaan vertellen. Te beginnen met de militaire geschiedenis waar het kazernekwartier bekend om geworden is, maar natuurlijk ook het verhaal van de vestingstad/handelsstad Venlo.

Vinger aan de pols
Nu de Raad van State de gemeente Venlo groen licht heeft gegeven m.b.t. de herontwikkeling op het kazernekwartier lijkt onze strijd voorbij te zijn. Niets is echter minder waar… Het is namelijk van belang dat wij zichtbaar aanwezig blijven om er voor te zorgen dat de belangen van Fort Sint Michiel behartigd worden. Dit zien zij als onze taak. Daarnaast blijven we strijden voor een nog mooier fort als nu in de plannen staat en willen wij in het kazernekwartier de geschiedenis levend houden.

Raad van State
Actiegroep Red Ons Fort is begin september 2015 voor de tweede maal bij de hoorzitting bij de Raad van State aanwezig geweest. Hier hebben we ons standpunt nogmaals kenbaar gemaakt.

Hernieuwde visie
Red Ons Fort heeft een hernieuwde visie gepresenteerd, een waarbij we uitgaan van dingen die op korte termijn gerealiseerd moeten worden maar ook onderdelen die op de lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Lees onze visie hier…

Klankbordgroep
Red ons fort heeft in het voorjaar van 2015 plaats genomen in de klankbordgroep kazernekwartier. Hierin worden de plannen en ontwikkelingen m.b.t. het kazernekwartier besproken en hebben wij onze hernieuwde visie gepresenteerd.

Gesprek met gemeente, initiatiefnemers en andere betrokken partijen
Begin 2015 hebben er diverse gesprekken plaats gevonden met diverse betrokken partijen over de visie van Red Ons Fort, we willen immers zoveel mogelijk fort in de nieuwe plannen terugzien.

Brief aan de gemeenteraad van Venlo
Actiegroep Red Ons Fort heeft half november 2014 een pittige brief aan de gemeenteraad van Venlo gestuurd waarin we onze frustratie uiten m.b.t. de laatste ontwikkelingen op het kazernekwartier. De inhoud van deze brief kunt u hier lezen.

Advocaat gemeente noemt fort ‘niet de moeite waard’

Actiegroep Red Ons Fort is verbaasd over uitspraken van een advocaat van de gemeente. Bij de Raad van State bleek dat de gemeente het fort niet waardevol genoeg vindt om het te reconstrueren. Het zichtbaar maken van Fort st. Michiel is niet opgenomen in het bestemmingsplan.  Dit staat haaks op de belofte van wethouder Wim van den Beucken vorig jaar. Red Ons Fort roept de Venlose raadsleden via de facebookgroep op om in actie te komen.

Actiegroep Red Ons Fort verheugd met nieuw inzicht B & W

De actiegroep Red Ons Fort is blij dat B & W eindelijk tot inziet dat het fort het enige alternatief is voor het kazernekwartier. Het fort wordt geheel blootgelegd in de nieuwe plannen en dat is meer dan we ooit hadden durven dromen. Maar we zijn nog niet klaar, Red Ons Fort gaat door! Alleen blootleggen is niet genoeg, het fort moet gerestaureerd worden zodat het in alle glorie kan herrijzen aan de Blerickse Maasoever. Zolang het fort nog niet geheel blootgelegd en gerestaureerd is, is er nog werk voor de actiegroep!

Red Ons Fort blij met nieuwe kans voor het fort!

Actiegroep Red Ons Fort is blij met het feit dat Dhr. Vaessen het fort als middelpunt ziet voor de ontwikkelingen op het kazernekwartier. Wij hopen dat deze hernieuwde insteek zal leiden tot een mooi plan met gerestaureerd Fort Sint Michiel en omarmd zal worden door de gemeente Venlo!

Actiegroep Red Ons Fort nodigt Venlo Groen, Gewoon Doen uit…

Actiegroep Red Ons Fort heeft de hand gereikt aan de Stichting Venlo Groen, Gewoon Doen nadat de afgelopen dagen bekend werd dat deze stichting door de gemeente Venlo benaderd is om een tijdelijke invulling te verzorgen in het kazernekwartier waar nu een bastion bloot ligt en in de toekomst het Event Center Venlo moet verschijnen.

De actiegroep wil graag met de stichting praten zodat hun project, het tijdelijk aankleden van ons fort met groene elementen, de aantrekkelijkheid van het kazernekwartier alleen maar vergroot en er nog eens benadrukt wordt dat behoud en juiste exploitatie van deze archeologische vondst, het Fort Sint Michiel, van internationaal belang is. Wellicht dat deze tijdelijke aankleding een permanente kan worden…

Red Ons Fort overweegt deelname aan de verkiezingen

Red Ons Fort overweegt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ons doel is en blijft behoud Fort Sint Michiel en we zijn van mening dat dit in de huidige situatie niet goed gebeurt. Maar om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen of verder te gaan met ons beroep hebben we de steun van jou nodig…

flyerNieuwe flyer

Tijdens de ouverture hebben wij ook onze nieuwe flyer gepresenteerd. Weet of heb jij een plek waar deze flyer tot zijn recht komt laat het ons weten via het contactformulier. Ons doel is om zo veel mogelijk mensen te bereiken!

Help ons

De actiegroep kan wel wat versterking gebruiken. We zijn op zoek naar diverse handen die mee willen helpen het fort te behouden. Heb jij tijd en interesse om ons team te komen versterken, meldt je dan nu aan.

Ons plan

In 2012 presenteerden wij ons fort plan. Ons standpunt is sinds die tijd niet verandert. Wij gaan nog steeds voor een volledig opgegraven fort.

aerial-day-web aerial-night-web

Rondleidingen

Via het VVV kantoor in Venlo in boekhandel Koops zijn rondleidingen te boeken naar het Fort Sint Michiel. Onderstaande afbeeldingen zijn tijdens een van deze rondleidingen genomen. Het fort ligt er prachtig bij!

IMG_1008 IMG_1011