Mogelijk was er ooit een ophaalbrug

Bij onderzoek in de landelijke archieven is de afbeelding rechts opgedoken als zijnde een tekening van hekpijlers met ophaalbrug als onderdeel van Fort Sint Michel te Venlo. Hoewel er nu niets meer van te vinden is in het landschap, mede doordat de hekpijlers door de tijd heen verplaatst zijn en er een kazerne rondom het fort verrezen is, gaan wij er toch van uit dat deze brug ooit onderdeel van…

Eigen koekje voor Fort Sint Michiel

Bron: Omroep Venlo Fort Sint Michiel heeft na eigen postzegels ook aparte koekjes. Sinds deze week zijn die verkrijgbaar in een bakkerij in Blerick. Op het koekje is het bovenaanzicht van het fort te zien met de vijf punten. Ook staat er in het koekje het jaartal 1643. Volgens Red Ons Fort-medestander Jeroen Maas klopt dat jaartal niet. Op Twitter laat hij weten dat het 1641 moet zijn. Fort Sint…

Klankbordgroep Kazernekwartier

Red ons fort heeft in maart van 2015 plaats genomen in de klankbordgroep kazernekwartier. Hierin worden de plannen en ontwikkelingen m.b.t. het kazernekwartier besproken en hebben wij onze hernieuwde visie gepresenteerd.

Gesprek met gemeente & initiatiefnemers

Begin 2015 hebben er diverse gesprekken plaats gevonden met diverse betrokken partijen over de visie van Red Ons Fort, we willen immers zoveel mogelijk fort in de nieuwe plannen terugzien. Op uitnodiging van de initiatiefnemers zijn we bij hen langs geweest om ons standpunt kenbaar te maken. Vervolgens op gesprek geweest bij de gemeente en hierna in een gezamenlijk overleg met betrekking tot de cultuurhistorie in het kazernekwartier verder gegaan.

Intentieovereenkomst over plan kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo De initiatiefnemers van Het Fort van Venlo op het kazerneterrein en de gemeente hebben een intentieovereenkomst gesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd. In de overeenkomst staan verplichtingen voor zowel de gemeente als initiatiefnemers VolkerWessels, Twister Media Groep en Wyckerveste opgesomd. De ondernemers onderkennen het belang dat de gemeente hecht aan de rol van cultuurhistorie, cradle to cradle en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt….

Gemeente met Caubo in gesprek over kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Wethouder Jos Teeuwen gaat bioscoopeigenaar Joep Caubo uitnodigen voor een gesprek over de plannen voor een nieuwe bioscoop op het kazerneterrein. Caubo maakte eerder bezwaar tegen het plan Het Fort van Venlo. Onderdeel van dat plan is een grote bioscoop. Het college schrijft in een brief aan Caubo dat het goed zou zijn als beide bioscopen zaken als programmering op elkaar zouden afstemmen. Het college wil als…

Brief aan de gemeenteraad van Venlo

Actiegroep Red Ons Fort heeft half november 2014 een pittige brief aan de gemeenteraad van Venlo gestuurd waarin we onze frustratie uiten m.b.t. de laatste ontwikkelingen op het kazernekwartier. De inhoud van deze brief kunt u hier lezen.

Raad onderstreept belang Fort Sint Michiel

Bron: Omroep Venlo Bij de ontwikkeling van het kazerneplan moeten de restanten van het muurwerk van Fort Sint Michiel volledig in tact gelaten worden. Dat heeft de raad nogmaals uitgesproken. GroenLinks diende een motie in om het belang van Fort Sint Michiel te onderstrepen. Die motie werd tijdens de vergadering wel aangepast. Fractievoorzitter Ineke Hendrickx besloot de passage te schrappen waarin het behoud en het zichtbaar en beleefbaar maken van…

Groen licht voor onderhandelingen kazerne

Bron: Omroep Venlo Het college kan met de initiatiefnemers van het kazerneplan Het Fort van Venlo gaan onderhandelen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft daarvoor groen licht gegeven. De raad gaf het college wel een aantal extra kaders mee. Veel discussie was er afgelopen week over de oeververbinding tussen Venlo en Blerick die door de initiatiefnemers wordt geëist. De gemeenteraad wil dat er verschillende varianten worden uitgewerkt zodat er…

GroenLinks wil topprioriteit fort vastleggen

Bron: Omroep Venlo GroenLinks wil morgenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering laten vastleggen dat Fort Sint Michiel topprioriteit heeft in de kazerneplannen. De partij reageert daarmee op de onrust die afgelopen week ontstond. Onder meer actiegroep Red Ons Fort is bang dat het bestemmingsplan het fort niet voldoende beschermt. Ondanks toezeggingen van wethouder Jos Teeuwen dat die angst ongegrond is, dient GroenLinks nu een motie in om extra zekerheid te krijgen. Volgens…