Red Ons Fort blij met nieuwe kans voor het fort!

Actiegroep Red Ons Fort is blij met het feit dat Dhr. Vaessen het fort als middelpunt ziet voor de ontwikkelingen op het kazernekwartier. Wij hopen dat deze hernieuwde insteek zal leiden tot een mooi plan met gerestaureerd Fort Sint Michiel en omarmd zal worden door de gemeente Venlo!

Rondleidingen kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Stadsgidsen van de VVV geven deze maand een reeks rondleidingen over het kazerneterrein in Blerick. Deelnemers krijgen daarbij uitleg over de historie van de plek en een toelichting op wat er de afgelopen tijd is gevonden tijdens het archeologisch onderzoek. Vanaf 19 mei wordt er acht keer gewandeld langs de blootgelegde vestingmuren van het fort. Per rondleiding kunnen er twintig personen deelnemen.

Investeringen gemeente nodig voor succes mfc

Bron: Omroep Venlo Een voetgangersbrug naar de binnenstad en het binnenhalen van een andere grote publiekstrekker worden essentieel genoemd voor het succes van het mfc. Er wordt hiermee een beroep gedaan op de gemeente. Die grote publiekstrekker moet vooral op doordeweekse dagen zorgen voor genoeg drukte in het Kazernekwartier. De voetgangersbrug moet zorgen voor een betere verbinding naar de binnenstad. Die brug werd eerder door gemeente uit de plannen geschrapt….

Historische rondleiding kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Vanaf maart worden er historische rondleidingen gegeven op het kazerneterrein. Ge├»nteresseerden krijgen daarbij uitleg over de rijke historie van de plek. Er worden binnenkort acht data gepland voor wandelingen over het kazerneterrein. Stadsgidsen zorgen voor toelichting bij de wandeling. Tijdens de kazernewandeling wordt onder meer ingegaan op de Romeinse geschiedenis en het Spaanse fort dat gedeeltelijk zichtbaar is. De gidsen hebben zich hiervoor laten informeren door stadsarcheoloog…

Alternatieven voor mfc niet aan de orde

Bron: Omroep Venlo Volgens wethouder Wim van den Beucken zijn alternatieven voor het stadion zoals nieuwe plannen voor Fort Sint Michiel niet aan de orde. Hai Berden krijgt drie maanden de tijd om met evenementen-investeerder Frank Vaessen een nieuw plan te presenteren voor een mfc op het kazerneterrein. Van den Beucken zegt dat de opdracht die de raad eerder gesteld heeft daarbij leidend blijft: \’De impasse doet daar niets aan…

Red Ons Fort hoopt op uitnodiging gemeente

Bron: Omroep Venlo Red Ons Fort ziet kansen nu de gemeente en MFC De Kazerne niet meer samen een MFC gaan bouwen. De actiegroep hoopt op een uitnodiging van de gemeente om mee te praten over de nieuwe plannen. Volgens de actiegroep is het tijd voor herbezinning. Van alle pijlers waar ooit over gesproken is, zou alleen het aanwezige fort een structureel aanwezige pijler zijn. Red Ons Fort ziet dan…

Geen stadion VVV op kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo VVV-Venlo verhuist zeer waarschijnlijk niet naar het kazerneterrein. De overeenkomst tussen de gemeente en MFC De Kazerne is ontbonden. Beide partijen kwamen de afgelopen periode niet tot overeenstemming over het zogenaamde \’programma van eisen\’. \’Als gevolg daarvan is de raamovereenkomst tussen ons en MFC De Kazerne ontbonden, waarmee een einde is gekomen aan de gezamenlijke ontwikkeling van een multifunctioneel evenementencentrum in het KazerneKwartier. De lopende aanbesteding is…

Militaire vondsten kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Tijdens onderzoek bij het kazernekwartier zijn deze week verschillende restanten gevonden van militaire afkomst. Het gaat onder andere om onderdelen van oude wapens, musketkogels en uniformversieringen. De vondsten stammen uit de zeventiende tot negentiende eeuw en waren eigendom van de soldaten die in de vesting gelegerd waren. Er zijn niet alleen persoonlijke bezittingen gevonden, ook de beide buitenmuren van de vesting zijn tot op de houten funderingen…

Kruitmagazijn kazerneterrein opgegraven

Bron: Omroep Venlo Op het kazerneterrein zijn fundamenten aangetroffen van het voormalige kruitmagazijn van Fort Sint Michiel. De resten zijn zichtbaar geworden tijdens het archeologie- en explosievenonderzoek op het terrein. Het kruitmagazijn werd gebouwd in 1810. In het gebouw was plek voor ongeveer 80.000 kilo buskruit. Het gebouw was zo gemaakt dat bij een eventuele ontploffing het dak los kwam van de muren om de druk naar buiten te leiden….

Nieuw onderzoek archeologie en explosieven kazerne

Bron: Omroep Venlo Deze week start een nieuw archeologisch onderzoek op het kazerneterrein. Tegelijkertijd wordt het terrein vrijgemaakt van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar zijn er al proefsleuven gegraven om in kaart te brengen wat er aan archeologische vondsten verwacht kan worden. Het nieuwe onderzoek is een uitbreiding hierop. Voor het eerst wordt er nu een volledige punt van het Spaanse fort blootgelegd. Daarnaast worden ook nieuwe archeologische…