Infographic van het fort

Deze afbeelding laat zien dat hetgeen nu uitgegraven is de muren zijn die onder het maaiveld (rode stippellijn) zijn aangelegd. Het zichtbare gedeelte van een muur was namelijk alleen maar het gedeelte dat boven het water van de gracht uitkwam. Het grootste gedeelte van de muur zat onder water en ook beneden maaiveld. De daadwerkelijke fundamenten liggen nog dieper.        

Venlose wethouder Teeuwen kent eigen rapport niet

Archeologen spreken wethouder tegen: er is veel méér bewaard dan enkel fundamenten Het rapport ‘Sterren schitteren aan de Maas’ van onderzoeksbureau ArcheoDienst is duidelijk: ‘Het fort is ondergronds nog uiterst compleet aanwezig’, ‘De meeste muren zijn nog in de bodem bewaard’, ‘Het muurwerk zelf is in goede staat’. Al in maart werd het rapport gepresenteerd aan de opdrachtgever, de gemeente Venlo. Desondanks beweert cultuurwethouder Jos Teeuwen vandaag in Dagblad de…