Onderzoek naar inpassen vondsten

Bron: Omroep Venlo De gemeente onderzoekt de komende maanden op welke manier de cultuurhistorie van het Kazerneterrein kan worden ingepast in de totale plannen voor het gebied. Het behouden van de resten door middel van archeologievriendelijk bouwen zou een optie kunnen zijn. Ook het deels opgraven van de resten behoort tot de mogelijkheden. Op het Kazerneterrein zijn vorige week delen van de 17de eeuwse vestingmuur van Fort Sint-Michiel gevonden. Ook…

Vestingwal Fort Sint-Michiel gevonden

Bron: Omroep Venlo Op het Kazerneterrein zijn delen van Fort Sint-Michiel aangetroffen. Het gaat om de buitenste vestingmuur. Deze ligt ongeveer een halve meter onder het maaiveld. De muur werd gevonden tijdens het graven van proefsleuven op het Kazerneterrein. Dat gebeurt om er achter te komen wat er allemaal in de grond zit. Fort Sint-Michiel is gebouwd in 1641 en werd twee jaar later voltooid. De vestingwal dateert ook uit…

Botten gevonden bij onderzoek kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Bij het archeologisch onderzoek op het kazerneterrein is een kleine kuil met menselijke resten gevonden. Het gaat zeer waarschijnlijk om gesneuvelde militairen. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de resten vermoedelijk lang geleden gevonden, bij de sloop van fort Sint Michiel of de bouw van de kazerne aan het begin van de vorige eeuw. Waarschijnlijk zijn ze toen aan de kant gelegd en opnieuw begraven. De…

College geeft geen voorkeur kazerne

Bron: Omroep Venlo De gemeenteraad maakt volgende maand een keuze tussen de twee varianten voor de toekomst van het kazerneterrein. Het college heeft besloten om de raad geen voorkeursvariant voor te leggen. Volgens burgemeester en wethouders doet dit recht aan het gegeven dat de ontwikkeling van het kazerneterrein vanaf het begin het initiatief van de raad is geweest. Op dit moment liggen er twee visies voor het gebied. In het…

Keuze ontwerp Kazernekwartier dichtbij

Bron: Omroep Venlo In ’t Raodhoes in Blerick zijn de twee maquettes gepresenteerd die in aanmerking komen om het definitieve ontwerp te worden voor het Kazernekwartier. Eind vorig jaar konden burgers en andere partijen hun stem laten horen over zes maquettes. De twee beste ontwerpen zijn nu overgebleven. Het gaat om het Fortpark aan de Maas en de Lijnstad. Eye-catcher in beide maquettes is het Multifunctionele Centrum. Deze maand spreekt…

Invulling KazerneKwartier in april bekend

Bron: Omroep Venlo In april is duidelijk hoe het KazerneKwartier er in de toekomst uit komt te zien. Dat is donderdag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de Nota van Aanbevelingen. Daarin zijn onder meer 650 reacties verwerkt van bewoners op de toekomst van het terrein. De reacties werden gegeven naar aanleiding van zes maquettes die in september werden gepresenteerd. Behalve schriftelijke reacties hebben ook bijna drieduizend mensen de expositie…

Expositie met ontwerpen KazerneKwartier

Bron: Omroep Venlo De toekomst van het KazerneKwartier is vanaf morgenmiddag voor iedereen zichtbaar. Dan opent namelijk de expositie met maquettes en foto’s van twee ontwerpbureaus en een aantal studenten van de TU in Delft. De expositie moet een goede indruk geven van de mogelijke toekomst van het KazerneKwartier. De expositie over de toekomst van het KazerneKwartier is de komende weken van woensdag tot en met vrijdag geopend van 14.00…

Gilde Opleidingen mogelijk naar Kazernekwartier

Bron: Omroep Venlo Gilde Opleidingen gaat zich mogelijk vestigen in het Kazernekwartier. Daarover zijn donderdag afspraken gemaakt met de gemeente. Momenteel wordt bekeken welke mogelijkheden er in het gebied zijn voor nieuwe huisvesting. Gilde Opleidingen zoekt een herbestemming voor de huidige onderwijslocaties. Volgens projectwethouder Testroote past een onderwijsinstelling prima binnen de toekomstige functie van het gebied. Daarbij komt dat er de komende jaren veel aandacht is voor het bevorderen van…

Tentoonstelling Kazernekwartier in september open

Bron: Omroep Venlo In een loods op het Kazernekwartier wordt dinsdag 22 september een tentoonstelling geopend over de toekomstige invulling van het terrein. Het gebied moet de komende jaren een belangrijk visitekaartje voor Venlo worden met een modern voetbalstadion en andere vrijetijdsfuncties zoals een casino, een hotel of een congrescentrum. Op de tentoonstelling zijn ontwerpen te zien van twee stedenbouwkundige bureaus en ideeën van studenten van de TU Delft. De…

Studenten leveren visie Kazernekwartier in

Bron: Omroep Venlo Internationale studenten van de TU Delft leveren vandaag hun visie en ontwerp voor de nieuwe invulling van het Kazernekwartier in. De afgelopen weken brachten ze door op het terrein om meer binding met de omgeving te krijgen. In september worden de ideeën van de studenten tentoongesteld in een loods op het kazerneterrein. Ook de ontwerpen van twee professionele bureaus zijn dan te zien. De inwoners van de…