Red Ons Fort hoopt op uitnodiging gemeente

Bron: Omroep Venlo Red Ons Fort ziet kansen nu de gemeente en MFC De Kazerne niet meer samen een MFC gaan bouwen. De actiegroep hoopt op een uitnodiging van de gemeente om mee te praten over de nieuwe plannen. Volgens de actiegroep is het tijd voor herbezinning. Van alle pijlers waar ooit over gesproken is, zou alleen het aanwezige fort een structureel aanwezige pijler zijn. Red Ons Fort ziet dan…

Geen stadion VVV op kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo VVV-Venlo verhuist zeer waarschijnlijk niet naar het kazerneterrein. De overeenkomst tussen de gemeente en MFC De Kazerne is ontbonden. Beide partijen kwamen de afgelopen periode niet tot overeenstemming over het zogenaamde \’programma van eisen\’. \’Als gevolg daarvan is de raamovereenkomst tussen ons en MFC De Kazerne ontbonden, waarmee een einde is gekomen aan de gezamenlijke ontwikkeling van een multifunctioneel evenementencentrum in het KazerneKwartier. De lopende aanbesteding is…

Militaire vondsten kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Tijdens onderzoek bij het kazernekwartier zijn deze week verschillende restanten gevonden van militaire afkomst. Het gaat onder andere om onderdelen van oude wapens, musketkogels en uniformversieringen. De vondsten stammen uit de zeventiende tot negentiende eeuw en waren eigendom van de soldaten die in de vesting gelegerd waren. Er zijn niet alleen persoonlijke bezittingen gevonden, ook de beide buitenmuren van de vesting zijn tot op de houten funderingen…

Kruitmagazijn kazerneterrein opgegraven

Bron: Omroep Venlo Op het kazerneterrein zijn fundamenten aangetroffen van het voormalige kruitmagazijn van Fort Sint Michiel. De resten zijn zichtbaar geworden tijdens het archeologie- en explosievenonderzoek op het terrein. Het kruitmagazijn werd gebouwd in 1810. In het gebouw was plek voor ongeveer 80.000 kilo buskruit. Het gebouw was zo gemaakt dat bij een eventuele ontploffing het dak los kwam van de muren om de druk naar buiten te leiden….

Nieuw onderzoek archeologie en explosieven kazerne

Bron: Omroep Venlo Deze week start een nieuw archeologisch onderzoek op het kazerneterrein. Tegelijkertijd wordt het terrein vrijgemaakt van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Vorig jaar zijn er al proefsleuven gegraven om in kaart te brengen wat er aan archeologische vondsten verwacht kan worden. Het nieuwe onderzoek is een uitbreiding hierop. Voor het eerst wordt er nu een volledige punt van het Spaanse fort blootgelegd. Daarnaast worden ook nieuwe archeologische…

Aanbesteding lijnstadgebied van start

Bron: Omroep Venlo Venlo is de tweede grote aanbesteding voor het KazerneKwartier gestart. Geïnteresseerde partijen die het gebied willen ontwikkelen kunnen zich melden. Het gaat om het hele lijnstadgebied op het mfc na. Uit de geïnteresseerde partijen kiest de gemeente er drie, waarmee gesproken gaat worden. Uiteindelijk moet één partij het gebied gaan ontwikkelen. In het lijnstadgebied komen onder meer Holland Casino en een evenemententerrein.

Ruime meerderheid voor kazerneplan

Bron: Omroep Venlo Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft vanavond ingestemd met de plannen voor het kazerneterrein en de financiering van het MFC. Voor de plannen stemden VVD, CDA, Lokale Democraten, D66 en drie van de zes fractieleden van de PvdA. Daarmee was ongeveer driekwart van de raad voor. Dezelfde meerderheid stemde in met een amendement waarin werd vastgelegd dat het huurcontract met VVV Events wordt afgesloten voor tien…

Raad beslist over kazerneplan

Bron: Omroep Venlo De gemeenteraad neemt vanavond een besluit over het kazerneterrein. De raad moet zich uitspreken over de plannen voor het gebied en de financiering van het MFC. De meeste VVV-fans hopen dat het nieuwe stadion er komt. Verschillende supportersgroepen lopen vanavond voorafgaand aan de vergadering in een kazernemars van de voormalige kazerne naar het stadhuis. Ook de tegenstanders zijn daar waarschijnlijk weer aanwezig. Het gaat om omwonenden, mensen…

VVV Events bereid tot langere huurtermijn

Bron: Omroep Venlo VVV Events wil tegemoet komen aan de eis van de PvdA en de VVD om de huurtermijn voor het MFC te verlengen. De partijen vinden de huidige huurtermijn van vijf jaar veel te kort, omdat de hypotheek voor 25 jaar wordt verstrekt. Het financiële risico voor de gemeente zou te groot zijn bij een contract voor vijf jaar. MFC De Kazerne is bereid het plan aan te…