Klankbordgroep Kazernekwartier

Red ons fort heeft in maart van 2015 plaats genomen in de klankbordgroep kazernekwartier. Hierin worden de plannen en ontwikkelingen m.b.t. het kazernekwartier besproken en hebben wij onze hernieuwde visie gepresenteerd.

Gesprek met gemeente & initiatiefnemers

Begin 2015 hebben er diverse gesprekken plaats gevonden met diverse betrokken partijen over de visie van Red Ons Fort, we willen immers zoveel mogelijk fort in de nieuwe plannen terugzien. Op uitnodiging van de initiatiefnemers zijn we bij hen langs geweest om ons standpunt kenbaar te maken. Vervolgens op gesprek geweest bij de gemeente en hierna in een gezamenlijk overleg met betrekking tot de cultuurhistorie in het kazernekwartier verder gegaan.

Advocaat gemeente noemt fort ‘niet de moeite waard’

Actiegroep Red Ons Fort is verbaasd over uitspraken van een advocaat van de gemeente. Bij de Raad van State bleek dat de gemeente het fort niet waardevol genoeg vindt om het te reconstrueren. Het zichtbaar maken van Fort st. Michiel is niet opgenomen in het bestemmingsplan. Dit staat haaks op de belofte van wethouder Wim van den Beucken vorig jaar. Red Ons Fort roept de Venlose raadsleden via de facebookgroep…

ROF verheugd met nieuw inzicht B & W

De actiegroep Red Ons Fort is blij dat B & W eindelijk tot inziet dat het fort het enige alternatief is voor het kazernekwartier. Het fort wordt geheel blootgelegd in de nieuwe plannen en dat is meer dan we ooit hadden durven dromen. Maar we zijn nog niet klaar, Red Ons Fort gaat door! Alleen blootleggen is niet genoeg, het fort moet gerestaureerd worden zodat het in alle glorie kan…

Nieuwe flyer

Tijdens de ouverture hebben wij ook onze nieuwe flyer gepresenteerd. Weet of heb jij een plek waar deze flyer tot zijn recht komt laat het ons weten via het contactformulier. Ons doel is om zo veel mogelijk mensen te bereiken!

ROF nodigt Venlo Groen, Gewoon Doen uit…

Actiegroep Red Ons Fort heeft de hand gereikt aan de Stichting Venlo Groen, Gewoon Doen nadat de afgelopen dagen bekend werd dat deze stichting door de gemeente Venlo benaderd is om een tijdelijke invulling te verzorgen in het kazernekwartier waar nu een bastion bloot ligt en in de toekomst het Event Center Venlo moet verschijnen. De actiegroep wil graag met de stichting praten zodat hun project, het tijdelijk aankleden van…

Red Ons Fort overweegt deelname aan de verkiezingen

Red Ons Fort overweegt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Ons doel is en blijft behoud Fort Sint Michiel en we zijn van mening dat dit in de huidige situatie niet goed gebeurt. Maar om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen of verder te gaan met ons beroep hebben we de steun van jou nodig…

Red Ons Fort blij met nieuwe kans voor het fort!

Actiegroep Red Ons Fort is blij met het feit dat Dhr. Vaessen het fort als middelpunt ziet voor de ontwikkelingen op het kazernekwartier. Wij hopen dat deze hernieuwde insteek zal leiden tot een mooi plan met gerestaureerd Fort Sint Michiel en omarmd zal worden door de gemeente Venlo!

Red Ons Fort wil graag meepraten over nieuwe invulling kazerneterrein

    Inmiddels is duidelijk dat het MFC niet zal verrijzen op de geplande plek bij het voormalige kazerneterrein. Dat de heer Berden daar wellicht nog andere plannen over heeft doet daar niet aan af; de overeenkomst tussen Gemeente en MFC De Kazerne is ontbonden en volgens velen binnen de Venlose politiek is het tijd voor herbezinning. Dat vindt ook aktiegroep RedOnsFort! De oorspronkelijke pijlers voor de invulling van het…