24-03-1937

Datum: 24-03-1937

Bron: Het vaderland

Artikel: Het hooge water, de toestand van de maas

Fort 24-03-1937

Samenvatting: De wallen van het fort waren nog aanwezig en staken boven het water uit.

Vraag: Hoe hoog heeft het water destijds gestaan en valt er met deze gegevens te achterhalen hoe hoog de wallen destijds nog waren?

Add a Comment