Visie

ROF
Bastion

Actiegroep Red Ons Fort zet zich in voor het behoud en de reconstructie van Fort Sint Michiel in het kazernekwartier te Blerick. Natuurlijk hebben wij vanaf het begin ons een voorstelling gemaakt hoe het fort er volgens ons uit moet komen te zien.

Zo hebben we in maart 2012 onze eigen visie gepresenteerd aan een breed publiek van raadsleden, pers en belangstellenden. Deze visie gaat uit van een volledig opgegraven en gereconstrueerd fort in combinatie met een voetbalstadion. In onze visie was geen plaats voor lijnstad. >>> Lees hier onze visie

 

Nadat we de eerste keer bij de Raad van State geweest waren en lijnstad echt van de baan was hebben we gezien de ontwikkelingen in het kazernekwartier onze visie bij moeten stellen. Het voetbalstadion was niet meer actueel en in plaats van lijnstad kregen we te maken met een Leisure Dome en een Handmade en Authentic Food Market van de initiatiefnemers van het fort van Venlo. Wij hebben dan ook een hernieuwde visie uitgebracht die meer aansloot bij de huidige plannen en deze gepresenteerd aan de klankbordgroep kazernekwartier en de gemeentelijke staf. >>> Lees hier de hernieuwde visie