Presentatie Red Ons Fort

7Tijdens de klankbordgroep bijeenkomst heeft Actiegroep Red Ons Fort haar hernieuwde en geactualiseerde versie van de visie met betrekking tot Fort Sint Michiel gepresenteerd. In een later stadium is deze visie ook nog eens aan de gemeentelijke staf die zich met het kazernekwartier bezig houd gepresenteerd.

Kort samengevat:

*) Fouten zoals die bij de Maasboulevard en de Luif dienen voorkomen te worden. Stadsmuur is nagenoeg verdwenen, de Luif is een schande voor Venlo.

*) Fort moet zoveel mogelijk zichtbaar worden in het landschap. Met slechts een belijning nemen we geen genoegen.

*) Het fort moet beleenbaar zijn in het landschap, dat wil zeggen dat men niet alleen een rondje fort moet kunnen lopen maar er ook overheen moet kunnen, over een gracht moet lopen middels een historische brug en er ook elementen geplaatst moeten worden die aan een fort herinneren. Zoals bijvoorbeeld kanonnen.

*) Het fort en de geschiedenis van het terrein moet voor iedereen beleefbaar zijn.

*) We willen dat de archeologische vondsten van het kazernekwartier tentoongesteld gaan worden in het kazernekwartier.

*) Er moet een presentatieruimte, infocentrum, museumfunctie op het kazernekwartier komen waar de geschiedenis van het terrein belicht wordt.

*) Het fort moet naar binnen gehaald worden zodat er in het toekomstige Leisure Dome altijd een relatie met de geschiedenis van het terrein blijft bestaan.

*) De gracht rondom het fort moet historisch hersteld worden met bijbehorende begroeiing en aankleding.

*) De ophaalbrug aan de maaszijde moet terugkomen en de hekpijlers moeten op hun oorspronkelijke plaats terugkomen.

*) Er mag niet geparkeerd worden op de apelplaats.

*) Zowel het centrum van Blerick als van Venlo moeten bij het kazernekwartier betrokken worden. Venlo middels een veer of historische brug. Blerick middels een historische route onder langs de maas.

*) Zichtlijnen zijn belangrijk en dienen benadrukt te worden.

 

Bekijk hier de presentatie van ROF:

Presentatie ROF 2015

Add a Comment