Brief aan de gemeenteraad van Venlo

Geachte leden van de Venlose gemeenteraad,

Graag willen wij u wijzen op de dreigende historische blunder die u op het punt staat te begaan. Op 26 november beslist u over het bestemmingsplan Kazernekwartier, een beslissing die inhoudelijk lijkt op die van het Mikwe, Maasboulevard en de Luif, maar dan vele malen omvangrijker. Daar waar u besloot dat een beerput het Mikwe was, staat u nu op het punt om te besluiten dat het Fort Sint Michiel een onbelangrijk hoopje stenen is.

Gesteund door ruim 1200 facebook-leden staan wij met deze brief nu voor de zoveelste keer op uw stoep om aandacht te vragen voor het fort. Waarom, vraagt u zich wellicht af? Nou, gewoon omdat het blijkbaar heel erg hard nodig is! U bent dermate hardhorig en hardleers dat wij ons voor de zoveelste maal tot u moeten richten.

Een ongelooflijke hoeveelheid onderzoeksrapporten en studies, ongetwijfeld ter waarde van een eveneens ongelooflijke hoeveelheid gemeenschapsgeld, toont aan hoe uniek en behoudenswaardig dit fort is. U deed zelfs onderzoek naar verschillende exploitatiescenario´s die er wat ons betreft toe deden. Maar, tot onze diepe spijt, hebt u feitelijk het college de opdracht gegeven om Lijnstad te ontwikkelen en niet het fort. En toen u in 2012 de kans had dit besluit terug te draaien of aan te passen deed u dat niet.

Op het bestemmingsplan dat u op 26 november waarschijnlijk vast gaat stellen, want dan bent u er vanaf nietwaar, mogen slechts een handvol recalcitrante naolers een zienswijze indienen. Dit betekent dat het nieuwe plan nooit getoetst is aan het vereiste draagvlak en dat de democratische werksfeer op zijn zachtst gezegd destructief is.

Afgelopen weken werden wij benaderd met prachtige ambities die de gemeente heeft voor het fort. Wij kregen zelfs een brief van het College van B&W met daarin zwart op wit dat het College het fort altijd centraal zal stellen en de ambitie heeft om het fort volledig uit te graven en grachten aan te leggen. Maar ‘ambitie’ is zoiets als ‘ballon’. Laat de lucht er uit en het verschrompelt. Het wordt gewoon zoiets als Lijnstad, maar dan zonder stadion, school en Casino. Dat weet u en dat weten wij. Hoewel, zonder stadion? Iemand die het nieuwe, aangepaste, bestemmingsplan werkelijk góéd leest, inclusief alle toelichtingen en juridische verdiepingen, zal zien dat er nog steeds gesproken wordt over een MFC en dat daarbij zelfs nog steeds de mogelijkheid bestaat om daar voetbal in te spelen met een x-aantal toeschouwers. Wat zou de Raad van State daar van vinden?

Inmiddels hebben dus zowel raad als gemeentebestuur de ambitie uitgesproken om het fort te behouden en centraal te stellen op het terrein. Welnu, beste Venlose politici, waarom wordt die ambitie dan niet vastgelegd op papier binnen het bestemmingsplan? Dát is de opdracht die RedOnsFort bij de Venlose politiek neerlegt! Het bestemmingsplan is de juridische basis van alles: dáár moet in worden opgenomen dat het fort bijvoorbeeld muren krijgt van minimaal x-meter hoog, dáár moet in worden opgenomen dat het fort hoe dan ook zijn karakteristieke vijfpunt-vorm dient te behouden en dat andere bouwwerken dit niet mogen aantasten, dáár moet in worden opgenomen dat deze ambitie er is! Wie kan ons uitleggen waarom dit nog steeds, zelfs na een vermanende vinger van de Raad van State, nog steeds niet is gebeurd? Zonder feitelijke en concrete opname in het bestemmingsplan is het fort kansloos, een ballon vol ambities die door welke ondernemer dan ook kan worden doorgeprikt.

Sinds 2011 maken wij ons sterk voor het rondje fort, een visie waarin het fort blootgelegd, gereconstueerd en geexploiteerd wordt. Dat hebben we altijd met open vizier en positief gevoel gedaan, prikkelend en vooral uitnodigend. Nu blijkt dat onze inspanningen sinds 2011 feitelijk helemaal niets hebben opgeleverd zijn wij boos. Boos op u, leden van de gemeenteraad. Boos omdat dat u nooit écht besloot dat het fort zo belangrijk is dat het zichtbaar moet blijven. Boos omdat u ondanks draagvlak en vooruitschrijdend inzicht weigert een maatschappelijk verantwoord fort-vriendelijk bestemmingsplan op te stellen.

Wij hopen u met deze brief voldoende op de hoogte te hebben gesteld en wensen u veel voortschrijdend inzicht en moed toe bij het niet vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan Kazernekwartier.

Met vriendelijke groet,
Aktiegroep RedOnsFort

Add a Comment

jp1131 https://login-bobabet.net/ https://sugoi168daftar.com/ https://login-domino76.com/
https://e-learning.akperakbid-bhaktihusada.ac.id/storages/gacor/
https://siakba.kpu-mamuju.go.id/summer/gcr/