Gemeente met Caubo in gesprek over kazerneterrein

Bron: Omroep Venlo Wethouder Jos Teeuwen gaat bioscoopeigenaar Joep Caubo uitnodigen voor een gesprek over de plannen voor een nieuwe bioscoop op het kazerneterrein. Caubo maakte eerder bezwaar tegen het plan Het Fort van Venlo. Onderdeel van dat plan is een grote bioscoop. Het college schrijft in een brief aan Caubo dat het goed zou zijn als beide bioscopen zaken als programmering op elkaar zouden afstemmen. Het college wil als…

Raad onderstreept belang Fort Sint Michiel

Bron: Omroep Venlo Bij de ontwikkeling van het kazerneplan moeten de restanten van het muurwerk van Fort Sint Michiel volledig in tact gelaten worden. Dat heeft de raad nogmaals uitgesproken. GroenLinks diende een motie in om het belang van Fort Sint Michiel te onderstrepen. Die motie werd tijdens de vergadering wel aangepast. Fractievoorzitter Ineke Hendrickx besloot de passage te schrappen waarin het behoud en het zichtbaar en beleefbaar maken van…

Groen licht voor onderhandelingen kazerne

Bron: Omroep Venlo Het college kan met de initiatiefnemers van het kazerneplan Het Fort van Venlo gaan onderhandelen. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft daarvoor groen licht gegeven. De raad gaf het college wel een aantal extra kaders mee. Veel discussie was er afgelopen week over de oeververbinding tussen Venlo en Blerick die door de initiatiefnemers wordt geĆ«ist. De gemeenteraad wil dat er verschillende varianten worden uitgewerkt zodat er…

GroenLinks wil topprioriteit fort vastleggen

Bron: Omroep Venlo GroenLinks wil morgenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering laten vastleggen dat Fort Sint Michiel topprioriteit heeft in de kazerneplannen. De partij reageert daarmee op de onrust die afgelopen week ontstond. Onder meer actiegroep Red Ons Fort is bang dat het bestemmingsplan het fort niet voldoende beschermt. Ondanks toezeggingen van wethouder Jos Teeuwen dat die angst ongegrond is, dient GroenLinks nu een motie in om extra zekerheid te krijgen. Volgens…

Boze brief Red Ons Fort aan gemeenteraad

Bron: Omroep Venlo Red Ons Fort heeft opnieuw een boze brief gestuurd aan de gemeenteraad. De actiegroep is niet blij met de plek die Fort Sint Michiel heeft in het bestemmingsplan voor de kazerne. Het belang van het fort werd afgelopen jaren meerdere malen door de gemeenteraad onderstreept. Red Ons Fort is boos omdat de ambities onvoldoende zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. ‘Ambitie is zoiets als een ballon. Laat de…

College ziet nieuwe plannen kazerneterrein zitten

Bron: Omroep Venlo Het college van Venlo staat positief tegenover de nieuwe plannen op het kazerneterrein. Het stadsbestuur liet vandaag weten aan de slag te willen met de plannen van de initiatiefnemers van Het Fort van Venlo. De gemeenteraad buigt zich volgende maand over de voorstellen. Door het positieve advies van het college moet ook worden gekeken naar een verbinding tussen het kazerneterrein en de Venlose binnenstad. De kosten van…

Geen vertraging verwacht door uitspraak Raad van State

Bron: Omroep Venlo De plannen voor Het Fort van Venlo lopen geen vertraging op door de uitspraak die de Raad van State vandaag deed over het kazerneterrein. Dat is de verwachting van de initiatiefnemers en het gemeentebestuur. Het college van B&W informeerde de gemeenteraad vanmiddag over de uitspraak. De gemeente is blij dat bijna alle bezwaren van tafel zijn en spreekt van ‘een overzichtelijke en hanteerbare uitspraak’. De gemeenteraad buigt…

Bestemmingsplan kazerne afgekeurd

Bron: Omroep Venlo De gemeente moet het bestemmingsplan voor het kazerneterrein opnieuw aanpassen en aanvullen. De Raad van State deed vandaag uitspraak. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden nu de plannen voor een voetbalstadion niet meer doorgaan. Het stadion stond nog wel in het plan. Ook vindt de Raad van State de leisure-activiteiten op het terrein niet goed genoeg onderbouwd. De gemeente krijgt een half jaar om met een aangepast plan…

Actiegroep Red Ons Fort tevreden met nieuw kazerneplan

Bron: Omroep Venlo Actiegroep Red Ons Fort is positief over het nieuwe kazerneplan Het Fort van Venlo dat gisteravond is gepresenteerd. ‘Het wordt steeds meer fort’, zegt John Schlooz van Red Ons Fort. ‘De plannen zijn beter geworden omdat ze realistisch zijn. Het fort wordt groter en groter, dat is wat wij graag zien.’ De markt met handgemaakte producten en nijverheid blijft de kern van Het Fort van Venlo. Die…

Nieuw kazerneplan gepresenteerd

Bron: Omroep Venlo Het nieuwe plan voor de kazerne heet Het Fort van Venlo. Het fort komt niet alleen in de naam tot uitdrukking maar ook in de nieuwbouw op het terrein. De initiatiefnemers gaven vanavond een toelichting op hun plan aan de gemeenteraad. Het Fort van Venlo bouwt voort op op het vorige plan van een Event Center. Wel zijn grote evementen geschrapt. De markt met handgemaakte producten en…