Actiegroep opgeheven

Actiegroep Red Ons Fort is verheugd mee te delen dat nu het fort een gemeentelijk monument is zij geen reden meer ziet om door te gaan met actievoeren en zich dus per direct opheft! We danken iedereen voor de steun…

Eerste steenlegging restauratie Fort Sint Michiel

Eindelijk na jaren actievoeren is het zover en werd de eerste steen gelegd voor de restauratie van de muur van Fort Sint Michiel door wethouder Teeuwen en gedeputeerde Geurts. De afgelopen weken werden oude loszittende stenen verwijdert en schoongemaakt om hergebruikt te worden. Nieuwe stenen werden gebakken, stenen die er niet alleen hetzelfde uitzien maar ook van hetzelfde materiaal gemaakt werden. Bij de eerste steenlegging was er veel lof over…

Red Ons Fort wil graag meepraten over nieuwe invulling kazerneterrein

    Inmiddels is duidelijk dat het MFC niet zal verrijzen op de geplande plek bij het voormalige kazerneterrein. Dat de heer Berden daar wellicht nog andere plannen over heeft doet daar niet aan af; de overeenkomst tussen Gemeente en MFC De Kazerne is ontbonden en volgens velen binnen de Venlose politiek is het tijd voor herbezinning. Dat vindt ook aktiegroep RedOnsFort! De oorspronkelijke pijlers voor de invulling van het…