Actiegroep opgeheven

Actiegroep Red Ons Fort is verheugd mee te delen dat nu het fort een gemeentelijk monument is zij geen reden meer ziet om door te gaan met actievoeren en zich dus per direct opheft! We danken iedereen voor de steun…